Biz barada

"Abadan önümçilik kärhanasy 1958-nji ýylda gurulyp işe girizildi. Kärhana ilkinji gezek Baş hasaplaçyş merkezi tarapyndan 1994-nji çylyň ýanwar aýynyň 21-ne 20198 belgisi Şahadatnama esasynda Büzmeýin konserwa zawody ady bilen hasaba alyndy. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň 2015-ji çylyň 21-nji aprelindäki 66 belgili buçrugy esasynda "Abadan önümçilik kärhanasy Alyjylar jemgiýetleriniň birleşikleriniň merkezi dolandyryş edarasynyň garamagyna geçirilip gaýtadan hasaba alyndy. Kärhanamyzda miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek gaplamak, çörek-köke önümlerini, arassalanan, gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgilerini öndürýän kärhanasy bolup durýar.

"Abadan" önümçilik kärhanasy

@2020 “Abadan” önümçilik kärhanasy | Ähli hukuklar goraglydyr

tm_TMTürkmençe